Dokument och blanketter

 

Produktblad

Stockholms stads tjänstereseförsäkring
Reseförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30 
Reseförsäkring för elever mfl 2018 
Olycksfallsförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30
Olycksfallsförsäkring för elever mfl information 2018

Skadeanmälningsblanketter

Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - egendom och försening 

Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - generell
Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - sjukdom, skada eller olycksfall

Skadeanmälan - Olycksfallsförsäkring för elever mfl