Dokument och blanketter

 

Produktblad

Stockholms stads tjänstereseförsäkring
Reseförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30 
Reseförsäkring för elever mfl 2017 
Olycksfallsförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30
Olycksfallsförsäkring för elever mfl information 2017

Skadeanmälningsblanketter

Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - egendom och försening 

Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - generell
Skadeanmälan - Stockholms stads tjänstereseförsäkring - sjukdom, skada eller olycksfall

Skadeanmälan - Reseförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30

Skadeanmälan - Reseförsäkring för elever mfl från och med 2013-07-01 Generell 
Skadeanmälan - Reseförsäkring för elever mfl från och med 2013-07-01 Vård 
Skadeanmälan - Reseförsäkring för elever mfl från och  med 2013-07-01 Egendom

Skadeanmälan - Olycksfallsförsäkring för elever mfl till och med 2013-06-30 
Skadeanmälan - Olycksfallsförsäkring för elever mfl från och med 2013-07-01