Försäkringar

Inom Stockholms stad finns dessa försäkringar:

Förvaltningar och bolag: Skolelever och andra i stadens verksamhet:   Stadens personal*:
 

 

*för information om lagstadgade försäkringar för personalen kontakta din personalavdelning.