Entreprenadförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand Trafiktjänstens arbete.

Försäkringstid

2017-01-01 - 2017-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer

F20050002

Försäkringsbelopp

Arbeten 200 prisbasbelopp/skada
Hjälpmedel 2 000 000 kr/skada
Befintlig egendom/ROT 5 000 000 kr/skada
Extrakostnader 1 000 000 kr/skada

 

Självrisk

3 prisbasbelopp för skada på Arbeten och Hjälpmedel.

1 prisbasbelopp för skada på Befintlig egendom.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom/ROT.

Skadeanmälan

Via IA, Stockholms stads incidentrapporteringssystem.