Egendomsförsäkring Byggnad

 

Vem försäkringen gäller för

Stockholms stads bolag och förvaltningar.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer

Diverse

Försäkringsbelopp

Fullvärde/Helvärde/Första Risk

Självrisk

Diverse

Försäkrade skadehändelser

Normalt omfattas brand-, inbrott- och vattenskador.

Försäkringen täcker inte skador på grund av ålder, slitage eller bristande underhåll.

Skadeanmälan

Via IA, Stockholms stads incidentrapporteringssystem.