Förmögenhetsbrottsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Stockholms stads samtliga nämnder, förvaltningar och bolag samt övrigt enligt försäkringsbrevet.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag.

Försäkringsnummer

4013058

Försäkringsbelopp

200 000 000 kr per skada och år

Självrisk

1 000 000 kr per skada

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen omfattar förmögenhetsbrott enligt Brottsbalken, och i övrigt enligt försäkringsbrevet

Skadeanmälan

Till Länsförsäkringar Sak Försäkringsaktiebolag.