Egendomsförsäkring Lös egendom

 

Vem försäkringen gäller för

Stockholms stad.

Annan ägare till försäkrad egendom om staden åtagit sig att hålla egendomen försäkrad och ägaren inte kan få ersättning genom annan försäkring.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer

E110SE21

Ersättningsbelopp

350 MSEK per skada och år

Självrisk

1 prisbasbelopp per skada

Försäkrade skadehändelser

Plötsliga och oförutsedda egendomsskador på all lös egendom som förvaras inomhus.

Försäkringen täcker dock inte stöld utan samband med inbrott och inte egendom som förvarats utomhus.

Försäkringen ersätter även extrakostnader till följd av ersättningsbara egendomsskador.

Skadeanmälan

Via IA, Stockholms stads incidentrapporteringssystem.