Kollektiv Olycksfallsförsäkring för elever m.fl.

 

Vem försäkringen gäller för

Barn och elever i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för samt andra grupper av personer enligt förteckning i försäkringsbrevet.

Försäkringsperiod

2022-01-01 - 2022-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkrings AB

Försäkringsnummer

O110SE210

Försäkringsbelopp

Se försäkringsbrevet

Självrisk

Ingen självrisk

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i familjehem m.fl. För exempelvis vuxenstuderande och praktikanter gäller den under verksamhetstid.

Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Den täcker inte kostnader eller skador till följd av sjukdom.

För mer detaljerade uppgifter se pdf-dokument Försäkringsinformation.

Skadeanmälan

 Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings skaderegleringskonsult Crawford & Co. 

Vid frågor om skador, kontakta Crawford & Co: 08-508 299 26 eller sterik.olycksfall@crawco.se 

Det är vårdnadshavare eller den skadade själv som anmäler den inträffade skadan till Crawford & Co via online anmälan som finns under rubriken "SKADEANMÄLAN" ovan. Alternativt går det bra att anmäla skadan på en blankett som finns under rubriken "DOKUMENT" ovan. Adress och kontaktuppgifter till Crawford & Co finns även på skadeanmälningsblanketten.