Motorfordonsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stad samt vissa stiftelser och bolag omfattas automatiskt.

Inköp och avyttringar av trafikförsäkringspliktiga oregistrerade fordon ska anmälas via e-post till Emma Dahlgren på Länsförsäkringar Stockholm, emma.dahlgren@lansforsakringar.se

OBS! Inga fordon ska registreras på Stockholms stads organisationsnummer. Alla förvaltningar har filialnummer som börjar på 69, vilket ska användas. Frågor angående filialnummer besvaras av Serviceförvaltningen.

Försäkringstid

2016-03-01 – 2018-02-28

Försäkringsgivare

Länsförsäkringar Stockholm

Kontaktperson vid försäkringsfrågor är Emma Dahlgren tfn. 08-562 861 46.

Mer information finner du på Länsförsäkringar Stockholms hemsida www.lansforsakringar.se

Försäkringsnummer

Diverse.

Självrisk

Diverse.

Försäkrade skadehändelser

Trafik/Delkasko/Vagnskada/Hyrbil

Skadeanmälan

Ring Länsförsäkringar Stockholm när skada inträffat. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få rätt information och en kontaktperson för ärendet. Alla Skador ska anmälas till Länsförsäkringar Stockholm. Om bilen har vagnskadegaranti anmäler skaderegleraren (på Länsförsäkringar Stockholm)skadan till aktuellt garantibolag.

Glasskador 

Skadeanmälan kan även göras via Länsförsäkringar Stockholms hemsida

Försäkringsbrev och villkor

Sänds ut till respektive försäkringstagare.