Motorfordonsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

Samtliga trafikförsäkringspliktiga motorfordon som ägs av Stockholms stad samt vissa stiftelser och bolag omfattas automatiskt.

Inköp och avyttringar av trafikförsäkringspliktiga oregistrerade fordon ska anmälas till Protector Försäkring inför varje försäkringsförnyelse (senast sista februari årligen) via mail, service@protectorforsakring.se eller telefon 08-410 637 00

OBS! Inga fordon ska registreras på Stockholms stads organisationsnummer. Alla förvaltningar har filialnummer som börjar på 69, vilket ska användas. Frågor angående filialnummer besvaras av Serviceförvaltningen.

Försäkringsperiod

2020-03-01 – 2022-02-28

Försäkringsgivare

Protector Försäkring

Mer information finner du på deras hemsida, www.protectorforsakring.se

Försäkringsnummer

Diverse.

Självrisk

Diverse.

Försäkrade skadehändelser

Trafik/Delkasko/Vagnskada/Hyrbil

Skadeanmälan

Kontakta Protector Försäkring när skada inträffat. Det är det enklaste och snabbaste sättet att få rätt information och en kontaktperson för ärendet. Alla skador ska anmälas till Protector Försäkring. Om bilen har vagnskadegaranti anmäler skaderegleraren (på Protector Försäkring)skadan till aktuellt garantibolag.

Skador anmäler du enklast via www.protectorforsakring.se eller telefon 08-410 637 00 (kontorstid, övriga tider dirigeras samtalen till Falck Skadejour assistans)

Glasskador 

Äldre skador

Skador som inträffat före 2018-03-01 ska anmälas till Länsförsäkringar Stockholm på 08-562 830 06 eller https://www.lansforsakringar.se/stockholm/foretag

 

Försäkringsbrev och villkor

Sänds ut till respektive försäkringstagare.