Reseförsäkring för elever m.fl.

 

Vem försäkringen gäller för

Försäkringen gäller för förskolebarn och skolelever på resa inom hela världen. Den omfattar även övriga kategorier (grupper och personer) som beskrivs i pdf-dokumentent Försäkrade kategorier.

Försäkringstid

2017-01-01 - 2017-12-31

Försäkringsgivare

Gouda Reseförsäkring

Försäkringsnummer

4805522

Försäkringsbelopp

Se försäkringsbrevet

Självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk förutom för Rättsskydd, där självrisken är 20 % av kostnaden dock lägst 1 000 SEK.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skador som inträffar under resa som genomförs på uppdrag av Stockholm stad. Försäkringen ersätter förlust av eller skada på egendom i samband med resa. Den täcker även försening av allmänt färdmedel. Sjukvårdskostnader och merkostnader för hemresa vid sjukdom och olycksfall ersätts liksom invaliditet till följd av olycksfall.

 

Skadeanmälan

Försäkringsnr: 4805522

Skadan anmäls direkt till Gouda Reseförsäkring via skadeanmälningsblankett, se under "PDF-dokument" ovan.

Vid akut behov av hjälp utomlands kontakta Gouda Alarm på telefon +45 33 15 60 60
eller e-post: alarm@gouda-rf.se

 

Att tänka på inför utlandsresan

 

Vid resor inom EU - tag med EU-kortet - kan beställas från Försäkringskassan.