Utställningsförsäkring

 

Vem försäkringen gäller för

All egendom som ägs av någon annan än Stockholms stad och som staden eller dess förvaltningar lånat.

Försäkringen träder i kraft när försäkringstagaren eller dess ombud har omhändertagit utställningsföremålet. Foton och en dokumentation inkl. försäkringsvärden skall finnas över samtliga inlånade föremål. För fullständiga villkor, se länk till höger.

Försäkringsperiod

2021-01-01 - 2021-12-31

Försäkringsgivare

S:t Erik Försäkring.

Försäkringsnummer

E110SE23

Försäkringsbelopp

Liljevalchs konsthall 20 000 000 kr
Kulturhuset/Stadsteatern 20 000 000 kr
Stadsmuseet 5 000 000 kr
Medeltidsmuseet 5 000 000 kr
Övriga försäkringsställen 1 000 000 kr

 

Självrisk

5 000 kr.

Försäkrade skadehändelser

Allrisk.

Försäkringen omfattar transporter i hela världen upp till 5 000 000 kr/transport under förutsättning att säkerhetsföreskrifterna i försäkringsvillkoren är uppfyllda.

Skadeanmälan

Via IA, Stockholms stads incidentrapporteringssystem.