Styrelse

S:t Erik Försäkrings styrelse består av tjänstemän från stadens bolag och förvaltningar samt en extern ledamot från försäkringsbranschen. Till ordinarie bolagsstämma 2020 består styrelsen av följande personer:

Catharina Gyllencreutz 18

Catharina Gyllencreutz  Ordförande

Stadsjurist vid Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Jan Willgaard3

Jan Willgård  Vice ordförande

 

 

 Karin Jacobsson152 207

Karin Jacobsson

 

Per Backe2

Per Backe  

 

 

Carina Jonsson2

Carina Jonsson

 
 

Åsa Steen32Åsa Steen