Styrelse

S:t Erik Försäkrings styrelse består av tjänstemän från stadens bolag och förvaltningar samt en extern ledamot från försäkringsbranschen. Till ordinarie bolagsstämma 2013 består styrelsen av följande personer:

Gyllencreutz 2012

Catharina Gyllencreutz  Ordförande

Stadsjurist vid Stadsledningskontorets juridiska avdelning

Åkenes 2012

Per Åkenes  Vice ordförande

Civilingenjör, Aakenes Advisory Services

Bodsten 2012

Carl Bodsten  

Chef Ekonomi, IT och Upphandling på SISAB


Linus Johansson  

Chef Affärsstöd AB Stockholmshem

Kvarnhem 2012

Peter Kvarnhem  

Ekonomichef på S:t Erik Markutveckling AB

Rydaaker 2012

Jenny Rydåker  

Avdelningschef på Fastighetskontoret