Vad händer efter skadeanmälan där S:t Erik Försäkring är försäkringsgivare?

Om du/verksamheten i IA har kryssat i att du/ni vill ha försäkringsersättning skickas en skadeanmälan via e-post automatiskt till skadeansvarig på S:t Erik Försäkring. Skadeanmälan vidarebefordras till Sedgwick, det oberoende skaderegleringsföretag som vi anlitar.

Det är Sedgwick som tar kontakt med den som angivits som kontaktperson i skadeanmälan och, om så behövs, görs en besiktning av skadan. Under skadeprocessen är det skaderegleraren som håller kontinuerlig kontakt med försäkringstagaren och ev. andra skadelidande (t.ex. en hyresgäst). Det är viktigt att försäkringstagaren hjälper skaderegleraren att ta fram de underlag som behövs för att reglera skadan t.ex. fakturor, avtal, besiktningsprotokoll m.m.

Skaderegleraren skickar efter slutreglerad skada en rekommendation till S:t Erik Försäkring som då betalar ut eventuell skadeersättning.