Trygg_Stadshus_Morning_Aug_19_175

S:t Erik Försäkrings AB

S:t Erik Försäkring försäkrar verksamhet som bedrivs av Stockholms stad och dess närstående bolag. Bolaget bildades 1986 och ingår i koncernen Stockholms Stadshus AB.

S:t Erik Försäkrings mål är att antalet skador i stadens verksamheter ska minska. Bolaget ska medverka till att Stockholms stad har ett riskmedvetande och säkerhetstänkande så att skador förebyggs, stadens tjänster alltid fungerar och att försäkringskostnaderna minimeras.