Olycksfallsskada för elever med flera

Barn i förskola, elever samt vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom Stockholms stad.

Anmäla skada

Du som är vårdnadshavare/skadelidande ska anmäla skadan.

Anmäla skada – Person under 18 år

Anmäla skada – Person över 18 år

Claim – Person under 18

Claim – Person over 18

Komplettera befintlig skadeanmälan

Complete existing claim

Har du inte möjlighet att göra skadeanmälan digitalt kan du skriva ut blanketten nedan.

Skadeanmälan kollektiv olycksfallsförsäkring (pdf)

Claims personal accident (pdf)

På sidan Kollektiv olycksfallsförsäkring elever med flera kan du läsa mer om försäkringen.

Kollektiv olycksfallsförsäkring elever med flera

Skador handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsulter, Crawford & Co.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Crawford & Co.

Telefon: 08-508 299 26
E-post: sterik.olycksfall@crawco.se

Olycksfallsförsäkringen gäller inte för kommunanställda som har skadat sig under arbetstid eller under fritid. Arbetsskador ska du i stället anmäla till AFA Försäkring AB via stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se