Reseskada för elever med flera

Reseförsäkringen för elever omfattar alla typer av resor anordnade av skolor.

Anmäla skada

Du som vårdnadshavare/skadelidande ska anmäla alla skador till Gouda som är försäkringsgivare.

Anmäl skada, Goudas webbplats

Vid frågor kontakta Gouda.

Telefon: 08-615 28 00

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se