Förmögenhetsbrottsförsäkring

Förmögenhetsbrottsförsäkringen ersätter förluster som Stockholms stad drabbas av till följd av brottsliga handlingar.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för Stockholms stad förvaltningar och bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen täcker den ekonomiska skada på grund av exempelvis förfalskning, bedrägeri, förskingring, som utförts av anställd och drabbar bolaget, förvaltningen eller tredje man.

Anmäla skada

Skadan anmäls till försäkringsgivare Volante.

E-post: info@volante.se

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Volante.

Volante
Telefon: 08-702 15 19
E-post: info@volante.se

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se