Styrelse och vd

S:t Erik Försäkrings styrelse är utsedd av kommunfullmäktige och ansvarar för S:t Erik Försäkrings AB som försäkrar Stockholms stads verksamheter och dess närstående bolag.

Styrelsen består av tjänstemän från stadens bolag och förvaltningar samt en extern ledamot från försäkringsbranschen. Styrelsen består av sex ledamöter och sammanträder fyra gånger per år.

Styrelse

Ordförande


Peter Kvarnhem, Stockholms Stadshus AB

Vice ordförande


Jan Willgård, extern ledamot

Styrelseledamöter


Karin Jacobsson, Familjebostäder


Carina Jonsson, Fastighetskontoret


Georg Severien, Sisab


Åsa Steen, Svenska Bostäder


Mattias Westerlund, S:t Erik Försäkring, VD