Fordonsförsäkring

Alla fordon måste enligt lag vara försäkrade för att få framföras på offentliga vägar. Trafikförsäkringen täcker skador på andra personer och deras egendomar och tillgångar.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för Stockholms stads förvaltningar och bolag. Trafikförsäkringspliktiga fordon som saknar registreringsnummer måste inför varje årsförnyelse  anmälas till Protector Försäkring. Det avser nyinköpta och avyttrade fordon under föregående försäkringsperiod. Rapportera in ändringar senast 15 januari till Protector Försäkring.

Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: service@protectorforsakring.se

Inga fordon ska registreras på Stockholms stads organisationsnummer. Alla förvaltningar har filialnummer som börjar på 69. Dessa ska användas vid nyregistrering.

Frågor angående filialnummer besvaras av serviceförvaltningen.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter bland annat trafik-, delkasko- och vagnskada.

Anmäla skada

Alla skador ska anmälas av berörd verksamhet till Protector Försäkring som är försäkringsgivare via skadeanmälningsportal eller telefon.

Anmäl skada, Protector Försäkrings webbplats

Telefon: 08-410 637 00

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Protector Försäkring.

Protector Försäkring
Telefon: 08-410 637 00
E-post: skador@protectorforsakring.se

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se