Utställningsförsäkring

Utställningsförsäkringen försäkrar konst som lånas av Stockholms stad i utställningssyfte.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för vissa av Stockholms stads förvaltningar och bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för all egendom som ägs av någon annan än Stockholms stad och som staden eller dess förvaltningar lånat eller hyrt som utställningsändamål. Med egendomsskada avses sådan fysisk skada på eller förlust av försäkrad egendom som har till följd att egendomens värde minskas eller går förlorat.

Försäkringen träder i kraft när försäkringstagaren eller dess ombud har omhändertagit utställningsföremålet. Foton och en dokumentation inklusive försäkringsvärden ska finnas över samtliga inlånade föremål.

Anmäla skada

Berörd verksamhet gör skadeanmälan via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. JW Loss Adjusting AB, S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringsföretag, handlägger skadorna.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta JW Loss Adjusting AB.

JW Loss Adjusting AB
Telefon: 010-184 77 90
E-post: st.erik@jwlab.se

Skada i Stockholms stads verksamheter.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se