Kollektiv olycksfallsförsäkring elever med flera

Barn i förskola samt elever i skolan samt vissa andra grupper som deltar i kommunala verksamheter är olycksfallsförsäkrade genom Stockholms stad.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för alla barn och elever i verksamhet som Stockholms stad är ansvarig för, samt andra grupper av personer enligt förteckning.

När gäller försäkringen?

Försäkringen gäller dygnet runt för skol- och förskolebarn, boende i familjehem och enligt förteckning i försäkringsbrevet. För exempelvis vuxenstuderande och praktikanter gäller den endast under verksamhetstid.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter läkekostnader, invaliditet och dödsfall till följd av olycksfall. Försäkringen ersätter inte kostnader eller skador till följd av sjukdom eller andra diagnoser.

Anmäla skada

Det är vårdnadshavare/skadelidande som ska anmäla skadan. Skador handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsulter, JW Loss Adjusting AB. Vid frågor om pågående ärenden, kontakta JW Loss Adjusting AB.

På sidan Olycksfallsskada för elever med flera kan du läsa mer om försäkringen.

Olycksfallsskada för elever med flera

JW Loss Adjusting AB
Telefon: 010-184 77 90
E-post: st.erik.ofall@jwlab.se

Olycksfallsförsäkringen gäller inte för kommunanställda som har skadat sig under arbetstid eller under fritid. Arbetsskador ska istället anmälas till AFA Försäkring AB via stadens incidentrapporteringssystem.

Försäkringsinformation kollektiv olycksfallsförsäkring (pdf)

Insurance information personal accident (pdf)

Försäkrade personer (pdf)

Faktablad kollektiv olycksfallsforsäkring (pdf)

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se