Ansvarsförsäkring

Ansvarsförsäkringen träder in när ett skadeståndskrav riktas mot Stockholms stads förvaltningar och bolag enligt skadeståndslagen.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för Stockholms stads förvaltningar och bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen ersätter skadestånd i samband med inträffad person- eller sakskada, där Stockholms stad bedöms vara skadeståndsskyldig.

Skadeståndsanspråk ska alltid riktas direkt mot den aktuella verksamheten och S:t Erik Försäkring hjälper sedan verksamheten att utreda eventuell ersättningsskyldighet.

Anmäla skada

Berörd verksamhet gör skadeanmälan via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Sedgwick, S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsult, handlägger skadorna.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Sedgwick.

Sedgwick
Telefon: 08-98 33 60
E-post: info@se.sedgwick.com

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se