Entreprenadsförsäkring

Entreprenadsförsäkringen försäkrar mindre underhållsarbeten som utförs av Stockholms stad.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för all entreprenadverksamhet bedriven av Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand för trafikkontorets arbeten.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom/ROT.

Anmäla skada

Skadeanmälan görs av berörd verksamhet via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringsföretag, JW Loss Adjusting AB.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta JW Loss Adjusting AB.

JW Loss Adjusting AB
Telefon: 010-184 77 91
Jourtelefon: 010-184 77 92
E-post: st.erik@jwlab.se

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se