Entreprenadsförsäkring

Entreprenadsförsäkringen försäkrar mindre underhållsarbeten som utförs av Stockholms stad.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för all entreprenadverksamhet bedriven av Stockholms stad när staden själv är entreprenör. Försäkringen gäller i första hand för trafikkontorets arbeten.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen täcker skada på arbeten, hjälpmedel och befintlig egendom/ROT.

Anmäla skada

Skadeanmälan görs av berörd verksamhet via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsulter, Sedgwick.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Sedgwick.

Sedgwick
Telefon: 08-98 33 60
Jourtelefon: 031-703 17 27
E-post: info@se.sedgwick.com

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se