Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen omfattar egendomsskador samt avbrotts- och extrakostnader till följd av egendomsskada.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för Stockholms stads förvaltningar och bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skada på Stockholms stads fastigheter och annan egendom som till exempel brand-, inbrotts- och vattenskador.

Anmäla skada

Skadeanmälan görs av berörd verksamhet via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsulter, JW Loss Adjusting AB.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta JW Loss Adjusting AB.

JW Loss Adjusting AB
Telefon: 010-184 77 91
Jourtelefon: 010-184 7792
E-post: st.erik@jwlab.se

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se