Egendomsförsäkring

Egendomsförsäkringen omfattar egendomsskador samt avbrotts- och extrakostnader till följd av egendomsskada.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för Stockholms stads förvaltningar och bolag.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för skada på Stockholms stads fastigheter och annan egendom som till exempel brand-, inbrotts- och vattenskador.

Anmäla skada

Skadeanmälan görs av berörd verksamhet via Stockholms stads incidentrapporteringssystem. Skadorna handläggs av S:t Erik Försäkrings upphandlade skaderegleringskonsulter, Sedgwick.

Vid frågor om pågående ärenden, kontakta Sedgwick.

Sedgwick
Telefon: 08-98 33 60
Jourtelefon: 031-703 17 27
E-post: info@se.sedgwick.com 

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se