Patientskada

Patientförsäkringen träder i kraft vid patientskada enligt patientskadelagen.

Anmäla skada

Du som är skadelidande gör skadeanmälan till Moderna Försäkringar som är försäkringsgivare.

Moderna Försäkringar
Telefon: 0200-21 21 20
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se