Patientskadeförsäkring

Patientförsäkringen träder i kraft vid patientskada enligt patientskadelagen.

Vem gäller försäkringen för?

Försäkringen gäller för patient/brukare enligt patientskadelagen som skadas i samband med hälso- och sjukvård som bedrivs av Stockholms stad eller en privat vårdgivare som utför vård på uppdrag av Stockholms stad.  Skadelidande gör skadeanmälan till Moderna Försäkringar som är försäkringsgivare.

Försäkrade skadehändelser

Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas patient/brukare under den tid försäkringen är i kraft.

Anmäla skada

Skadelidande gör skadeanmälan till Moderna Försäkringar som är försäkringsgivare.

Moderna Försäkringar
Telefon: 0200-21 21 20
E-post: foretagsskador@modernaforsakringar.se

Berörd verksamhet anmäler skadan i stadens incidentrapporteringssystem.

Mejla oss om du vill ha mer information.

E-post: info@sterikforsakring.se