Solvensrapporter

S:t Erik Försäkring tar varje år fram en solvensrapport som redovisas för styrelsen under mars månad.

S:t Erik Försäkrings solvenskapitalkrav (SCR) uppgår till per 31 december 2021 till 81 miljoner kronor och kapitalbasen för att täcka SCR till 256 miljoner kronor, vilket innebär en solvenskvot om 316 %. Enligt lag krävs minst 100 % och styrelsen har beslutat om minst 150 %.

Här kan du hämta S:t Erik Försäkrings rapporter om solvens och finansiell ställning.

SFCR solvensrapport 2022 (pdf)