Årsredovisning

Här hittar du S:t Erik Försäkrings årsredovisning. Årsredovisningen ger en överblick av vår verksamhet under året som har gått.

Under 2021 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet för Stockholms stads förvaltningar och närstående bolag. Det sammanlagda försäkringsbeloppet totalt (TSI) uppgick till 353 miljarder kronor (343 miljarder kronor år 2020), varav för försäkrade byggnader 323 miljarder kronor (313 miljarder kronor år 2020). Det egna, totala, risktagandet begränsas genom köp av återförsäkring.

Inträffade och registrerade skador har under året resulterat i skadeutbetalningar uppgående till 79 miljoner kronor. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till 26 miljoner kronor. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, samt för inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR), sammanlagt 220 miljoner kronor. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till 168 miljoner kronor.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till minus 15 miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till minus 14 miljoner kronor. Bolagets konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till 263 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 302 %. Resultatet för 2021 är påverkat av en upplösning av säkerhetsreserv med 15 miljoner kronor.

Årsredovisning 2021 (pdf)

Revisionsberättelse BDO 2021 (pdf)

Beställ en tryckt version av vår årsredovisning genom att skicka ett mejl till oss eller ladda ner den i pdf-format.

E-post: info@sterikforsakring.se