Årsredovisning

Här hittar du S:t Erik Försäkrings årsredovisning. Årsredovisningen ger en överblick av vår verksamhet under året som har gått.

Under 2023 bedrev S:t Erik Försäkring direktförsäkringsverksamhet för Stockholms stads förvaltningar och närstående bolag. Det sammanlagda försäkringsbeloppet totalt (TSI) uppgick till 407 miljarder kronor (365 miljarder kronor år 2022), varav för försäkrade byggnader 390 miljarder kronor (348 miljarder kronor år 2022). Det egna, totala, risktagandet begränsas genom köp av återförsäkring.

Inträffade och registrerade skador har under året resulterat i skadeutbetalningar uppgående till 72 miljoner kronor. Återförsäkrarnas andel av utbetalda skadeersättningar uppgår till 26 miljoner kronor. I avsättningen för oreglerade skador ingår det åtagande som bolaget har för redan kända inträffade skador som ännu ej utbetalats, samt för inträffade ännu ej rapporterade skador (IBNR), sammanlagt 213 miljoner kronor. Återförsäkrarnas del av avsättningen för oreglerade skador uppgår till 32 miljoner kronor.

Försäkringsrörelsens tekniska resultat uppgick till minus 8 miljoner kronor. Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till minus 3 miljoner kronor. Bolagets konsolideringskapital uppgick vid årsskiftet till 276 miljoner kronor, vilket motsvarar en konsolideringsgrad på 298 %. Resultatet för 2023 är påverkat av en upplösning av säkerhetsreserv med 4 miljoner kronor.

Årsredovisning 2023 (pdf)

Årsredovisning 2021 (pdf)

Revisionsberättelse BDO 2021 (pdf)

Beställ en tryckt version av vår årsredovisning genom att skicka ett mejl till oss eller ladda ner den i pdf-format.

E-post: info@sterikforsakring.se